เลือกหน้า

เท่าไหร่ที่คุณสามารถทำ?

ค้นหาเงินเดือนทั่วโลก - สหรัฐอเมริกา

ค้นหาตำแหน่งงานที่นี่!

ทำงานทั่วโลก - งานและเงินเดือนในสหรัฐอเมริกา

ก่อนที่คุณจะเลือกสาขาวิชาเอกตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งหรือมองหางานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาคุณอาจมีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับอนาคตของคุณก่อนที่จะย้ายไป นั่นคือ "การค้นหางานและเงินเดือน" เหตุผลที่คุณควรทำมีดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ:

  • ค้นหางานที่คุณสนใจในหลายรัฐและเมือง
  • ทำความเข้าใจกับสิ่งที่งานสามารถทำให้ชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
  • เลือกโรงเรียนของคุณอย่างระมัดระวังตามสถานที่และสาขาวิชา
  • แจ้งข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับตลาดงานเนื่องจากมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 

คุณจะเชื่อมต่อกับ PayScale.com สำหรับข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับงานและเงินเดือนในสหรัฐอเมริกา คุณยังสามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะบนเว็บไซต์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เพื่อความสะดวกสบายของคุณ.

ค้นหาเงินเดือนทั่วโลก

จดหมายข่าวลงชื่อ

เลือกหัวข้อ